Arbejdsmiljø

Stress blandt medarbejderne er et stort problem på mange arbejdspladser, det bevirker at flere medarbejdere er ineffektive på jobbet. Op mod hver sjette danske medarbejder har, indenfor det seneste halve år, måttet sygemeldes på grund af stress. Stress koster derfor arbejdsgivere og det offentlige op mod otte milliarder kroner årligt alene i sygedagpenge. Dertil kommer omkostningerne i forbindelse med de følgesygdomme som stress kan give, bl.a. forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme og type 2 diabetes, og selvfølgelig omkostningerne på det personlige plan.

Stress på arbejdspladsen kan ikke ses som et problem der kun gælder en enkelt person, fordi en stresset medarbejder kan ”smitte” de andre. Det er især et problem hvis lederen er stresset, det fører til stressede medarbejdere. Og det er ledelsen der har det overordnede ansvar for at medarbejderne ikke er for pressede og derfor bliver stressede, men alle de øvrige medarbejdere har et fælles ansvar for at der hersker en god stemning og atmosfære på arbejdspladsen. Når medarbejderne er åbne og hjælpsomme overfor hinanden mindsker det også i høj grad risikoen for stress. 
Der findes nogle helt konkrete årsager til at risikoen for at udvikle arbejdsrelateret stress forøges. Det er f.eks.:

• Når man har for meget arbejde at lave uden for en bestemt og afgrænset periode.

• Når man har skiftende arbejdstider

• Når man har for lidt eller ingen indflydelse på egne arbejdsopgaver og planlægning.

• Når man ikke rigtigt er klar over hvad der præcis forventes af en

• Når man ikke har ressourcer til at løse de opgaver man bliver stillet

• Når man arbejder i et dårligt arbejdsmiljø psykisk

• Når man bliver flyttet rundt uden selv at ønske det

• Når man i forbindelse med udførelsen af et stykke arbejde ikke ved hvad der forventes af en

• Når man arbejder hvor der er støj, dårlig indretning og indeklima

• Når man arbejder under pres i længere perioder

• Når man ikke har en ordentlig ansættelseskontrakt og derfor ikke ved hvor man står

• Når man arbejder sammen med mennesker som er uforudsigelige og let bliver hidsige eller 
urimelige

• Når man arbejder alene

• Når man har dårlige løn og pensionsforhold

• Når man bliver mobbet eller chikaneret af kolleger eller ledelse

• Når der er risiko for pludselig vold (som der kan være ved fx tog konduktører, P-vagter, politi o.l.)


• Når man ikke har mulighed for at videreudvikle sig selv og sine kompetencer vha. videre uddannelse eller oplæring

Forebyggelse af stress hos medarbejderne:

• Der bør være åbenhed omkring hvad der forventes af de forskellige medarbejdere og derfor skal der være en funktionsbeskrivelse, der gør det klart, hvilke arbejdsområder den enkelte har ansvaret for. Denne funktionsbeskrivelse skal også være tilgængelig for kolleger, så de ved hvilken rolle de hver især har.

• Når der stilles en opgave skal det fremgå klart hvad og hvor meget der forventes lavet og hvornår opgaven forventes løst, medarbejderen skal have de nødvendige kompetencer og ressourcer til at kunne løse opgaven og når opgaven er løst er det vigtigt at medarbejderen får feedback og ros – det 
virker i høj grad motiverende.

• Arbejdspladsen skal have en klar politik om hvordan man behandler hinanden indbyrdes, og hvad der gøres i tilfælde af mobning.

• Den enkelte medarbejder skal så vidt muligt havde indflydelse på eget arbejdsområde.

• Lederen af medarbejderne skal være parat til at lytte og støtte og komme med ros – det motiverer.

• Medarbejderne bør have mulighed for efteruddannelse der gør at de er i stand til at løse opgaverne som jobbet kræver.

• Klare rammer for hvor meget overarbejde der tillades

• Klare rammer for arbejde der tages med hjem

• Skab en god stemning på arbejdspladsen og sørg for at medarbejderne kommer godt ud af det med hinanden, så der opstår tillid indbyrdes.

Hvad kan man gøre for at reducere stress?

Først og fremmest er det vigtigt at man sørger for at de primære behov er opfyldt – så som, at få søvn nok, spise sundt og dyrke motion – (i det omfang man magter det!). Derudover skal man lære at prioritere og sige nej til de ting der ikke er vigtige og de ting man egentlig ikke kan overkomme. Det giver faktisk en dejlig følelse indeni, når man har lært at sige fra og dermed også vælge til.

• Huske at pleje de venskaber der betyder noget for én selv, og drop dem man egentlig ikke har lyst til at se mere. Det er vigtigt at man kommer ud og ikke holder sig inden døre – selvom det kan virke lettere uoverkommeligt i en periode.

• Lav afspændende øvelser

• Gå en tur

• Lyt til roligt musik

• Gøre noget der får smilet eller grinet frem

• Tænk positive og glade tanker

• Hold pauser og sørg for at koble fra

• Lev efter egne værdier og giv ikke afkald på dem.

• Hold ferie mens den er der! Sluk for mobil, e-mail osv.

• Når man kender sine egne symptomer på stress så lyt til kroppen så snart de viser sig og gør noget ved det med det samme.

• Søg hjælp hvis ikke du selv er i stand til at føre ændringerne ud i livet.

Hvord skal man som kollega lægge mærke til?

Hvis kollegaen ændrer adfærd og nogle af de nedenstående tegn viser sig, kan han eller hun meget vel være ramt af stress.

Adfærdsmæssige tegn på stress:

• Er dårlig til at pleje sociale relationer, og isolerer sig socialt

• Overser signaler og informationer, som de ikke burde have overset

• Glemmer aftaler

• Bliver sværere at omgås

• Har lavt selvværd

• Bliver nemt vred

• Har øget sygefravær

• Har let til gråd

• Laver flere fejl

• Har svært ved at tage beslutninger

• Øget forbrug af cigaretter, kaffe og alkohol

• Er følelseskold

• Reagerer aggressivt

• Har let ved at skændes med andre

• Nedsat præsentation på jobbet

• Mangler humor

• Er i mindre eller højere grad deprimeret

• Har svært ved at lytte til andre

• Taler hurtigt

• Bliver lettere irriteret

• Er meget nærtagende