Hvem stresser når chefen mobber!

Engang troede man, at stress ”kun” opstod som følge af højt arbejdstempo og tidspres på jobbet. I dag ved man, at mobning på arbejdspladsen også kan stresse den ansatte. Ikke mindst, hvis det er chefen der fører an i mobberiet.
I det følgende beskrives, hvad der stresser den moderne medarbejder. Men først slår vi lige et smut indenom begrebet stress.

God og dårlig stress

”Ulven kommer, ulven kommer.” Fårehyrden Peter havde som bekendt ikke held med at råbe op om ulven i utide. For til sidst gad ingen jo høre på ham – og så havde ulven let spil, da den omsider reelt dukkede op.
På samme måde er det næsten blevet med stress.

Udtrykket ”jeg er stresset” er således blevet en standard frase, der høres uafladeligt, og som derfor er svær at tage alvorligt. Det er faktisk synd og skam.

I værste fald er stress nemlig rent faktisk en yderst alvorlig sag, der kan føre til såvel fysisk som psykisk sygdom.
For at skabe større klarhed bør man derfor reelt skelne mellem positiv og negativ stress.

Popsangeren, der står og tripper ude i kulissen inden aftenens koncert, er lettere plaget af akut stress. Den er positiv, fordi den får ham/hende ekstra op på dupperne – sætter ham/hende i stand til at yde en god præstation. Det er tilsvarende den akutte stress, der eksempelvis får folk hurtigt ud af brændende huse ved egen hjælp – eller hjælper dem med at løse en eksamensopgave.
Positiv stress er med andre ord en hensigtsmæssig reaktion på situationer, hvor man har brug for at yde sit bedste.

Uden den positive stress havde mennesket ganske enkelt ikke overlevet som art. 
Såkaldt negativ stress er derimod betegnelsen for en stressreaktion, der varer længe og kan ses som en psykisk reaktion på ekstra krævende livsomstændigheder.

Sagt på en anden facon: Hvis du konstant er i alarmberedskab – mod virkelige eller indbildte farer – vil det naturligt slide på både din psyke og din krop. 
Kroppen kan nemlig ikke tåle den negative stress, bl.a. fordi den tærer på organismens ressourcer – herunder f.eks. immunsystemet.

På eget ansvar – og virksomhedens

Du hverken kan eller skal fralægge dig selv ansvaret for at blive stresset. Først og fremmest bør du sørge for at skille dit arbejde og dit privatliv grundigt fra hinanden. Undgå så vidt muligt at tage problemer fra jobbet med hjem, for ellers får du jo aldrig ro i sindet. Samtidig skal du sikre dig, at der altid er fuldstændig klarhed omkring, hvilke arbejdsopgaver du reelt har.
Så opstår der nemlig ikke unødige og dumme konflikter med dine kolleger – for sådanne konflikter er den direkte vej til både mobning og stress.
Du bør også forsøge at få indflydelse på planlægningen og prioriteringen af dit arbejde. Sidst – men ikke mindst – bør du undgå for høj grad af specialisering, således at du bruger de samme ressourcer hele tiden. Sørg for at uddanne dig bredt, så du har større muligheder i fremtiden. Så er du – alt andet
lige – mindre sårbar.

Trygge rammer

Virksomheden skal til gengæld sørge for, at kravene til arbejdet altid er i overensstemmelse med det, den enkelte medarbejder kan overkomme. At skabe en arbejdskultur baseret på overarbejde og for stramme deadlines bør derfor altid være bandlyst.
Samtidig bør tryghed i ansættelsen prioriteres højt. Endelig har den gode virksomhed en synlig ledelse, som dine medarbejdere kan føle sig trygge ved. Men netop trygheden kniber det med i mange virksomheder.

Misbrug af magt!

Flere undersøgelser viser, at mange chefer misbruger deres position til at mobbe medarbejderne – bevidst eller ubevidst. Forrige år påviste en stor undersøgelse fra Sverige, at op imod ti procent af alle chefer har psykopatiske træk. Psykopaterne terroriserer deres underordnede: Eksempelvis bliver kolleger spillet ud mod hinanden.
Det ene øjeblik roser chefen en for så at fare i flint i det næste. Uforudsigeligheden og dermed frygten hersker.
Det nytter kun yderst sjældent at tage kampen op – for man skal ikke regne med støtte fra den øvrige organisation. Reelt er der derfor kun en ting at gøre, hvis man får en sådan chef – ”flygt fra jobbet. ”’

PS. Få en stresspolitik

Hvis stress er et udbredt fænomen på din arbejdsplads, er det en god ide at tage stressproblemer op og diskutere, om der er et behov for en stresspolitik.
En stresspolitik skal forhindre og afhjælpe problemer med stress – og den kan være en del af arbejdspladsens arbejdsmiljøpolitik eller sundhedspolitik.