Klinik for Kinesiologi v/Marianne Murholt

Jeg er 53 år og har en fortid som exam. art. i fransk og bibliotekar ved forskningsbibliotekerne. I 1988 tog jeg mit første kinesiologikursus, og siden 1992 har jeg udelukkende arbejdet som kinesiolog i egen klinik.

2. Hvilken uddannelse/erfaring har du og hvilke behandlingsformer tilbyder du?

Jeg er uddannet på Den Danske Kinesiologiskole og på Skolen for Helhedsterapi, hvor jeg også har taget kurser i biomedicin/biopati. I uddannelsen indgår også anatomi, fysiologi og sygdomslære på sygeplejerskeniveau.

Jeg er medlem af Danske Kinesiologer og Registreret Alternativ Behandler (RAB).

En konsultation hos mig omfatter både test og afbalancering. Ud fra samtale og muskeltest afdækkes fysiske og psykiske problemområder, der behandles med en række vidt forskellige metoder, alt efter hvad der er i prioritet for personen her og nu. Det kan være stress-frigørelse, afbalancering af meridiansystemet, opløsning af gamle mønstre, transformationskinesiologi, Bachs blomstermedicin, homøopati, vitaminer/mineraler, kostvejledning etc. Endvidere gives anvisning på afstresnings-teknikker til brug derhjemme.

3. Hvor længe har du været behandler og hvorfor har du valgt denne branche?

Jeg har været behandler i 14 år og har valgt denne branche fordi jeg selv, siden jeg var helt ung, har haft stor glæde af alternativ behandling, og fordi jeg elsker at hjælpe mennesker et skridt videre på vejen.

4. Hvad kan du tilbyde?

Jeg kan tilbyde 1 ½ times nærvær (første gang 2 timer) i et lyst og rart lokale helt centralt ved Lyngby Station. Der er således god tid til samtale og en omhyggelig og dybtgående afbalancering. Et frikvarter, hvor det kun drejer sig om, at klienten skal få det bedre.

5. Hvad er stress i dine øjne?

Der findes mange definitioner på stress. Men når belastningerne bliver så store, at krop og psyke ikke længere kan følge med, er der grund til at reagere.

6. Kender du selv til at have stress?

Jeg har selv haft stress tæt inde på livet – både helt personligt og i den nærmeste familie. Det er vigtigt at stress behandles så hurtigt som muligt, da det ellers kan forårsage f.eks. depression og fysisk sygdom, brudte familier, mistet arbejde osv. Det første skridt er at indse, at noget er galt og så selv tage ansvar for at få hjælp til at komme videre.

7. Hvorfor synes du, at man skal behandles for stress?

Fordi stress kan ødelægge så meget for det enkelte menneske, familien og vores samfund i det hele taget.

8. Kan du fortælle os en succes oplevelse du har haft i den tid du har været behandler?

Jeg har f.eks. oplevet en del gange, at mennesker, der har henvendt sig efter at have været udsat for den ene voldsomme begivenhed efter den anden i deres liv, er kommet forbløffende hurtigt på benene igen ved en kombination af samtale, homøopatisk medicin, kosttilskud og afbalancering af forskellig art.

9. Hvad kan du lide at lave i din fritid?

I min fritid dyrker jeg yoga og mediterer og synger i kor. Og så slapper jeg rigtig godt af ved at læse kogebøger og lave god mad!

10. Hvilke oplevelser får man, når man besøger dig til en behandling?

Under afbalanceringen på briksen døser klienten ofte hen i tilstanden mellem vågenhed og søvn og glemmer for en stund tid og sted. Behandlingen sigter mod at give større selvindsigt, klarhed og ro og mere energi. Alt efter hvad man særligt har arbejdet med, føles en fysisk og/eller mental afspænding, der giver mod på livet og styrke til at sætte ind med de nødvendige ændringer.