Konni Wigger Poulsen

1. Kan du fortælle os kort om dig selv?

Jeg er 43 år og mor til to piger på hhv. 16 og 18 år. Jeg har siden 1990erne taget det ene skridt efter det andet for at komme nærmere det, som jeg nu er så tilfreds med at lave, og som jeg føler er meningsfyldt og uforudsigeligt.

I de første år af 1990erne uddannede jeg mig som psykomotoriker/afspændingspædagog sideløbende med en uddannelse som organisk kroppsykoterapeut. Jeg havde en 2-sproglig korrespondenteksamen i spansk og engelsk med i min bagage og havde været bosat i udlandet med min daværende mand og vores to døtre. Jeg er vokset op med det faktum, at kroppen er vigtig, og at det er kroppen vi først og fremmest skal lytte til. Med den ballast, min erfaring og viden gennem uddannelser og arbejde har jeg i dag en virksomhed, som jeg er stolt af, og som giver mig mulighed for at bidrage til, at mennesker kan føle sig bedre udrustet og frie til at tage del i det liv, de vælger at leve. Jeg er engageret og grundig i mit arbejde og sætter stor pris på ærlighed og viljen til at tage ansvar for sit eget liv.

2. Hvilken uddannelse/erfaring har du, og hvilke behandlingsformer tilbyder du?

Jeg har en uddannelse som afspændingspædagog og psykomotoriker, dap, kropterapeut og Unicorn behandler. Jeg tilbyder terapi for både par og enkeltpersoner. Jeg kan arbejde gennem samtale, vejledning og supervision. Jeg inddrager kroppen, så vidt det er muligt og relevant. Jeg tilbyder kropsbehandlinger som tilrettelægges ud fra klientens behov. Jeg arbejder en del i private virksomheder med stressseminarer og individuel vejledning. Jeg holder foredrag og seminarer om stress, meditation og om den tætte forbindelse mellem hjerte og hjerne, og jeg holder foredrag og seminarer om forskellige kommunikationsrelaterede emner.

3. Hvor længe har du været behandler, og hvorfor har du valgt denne branche?

Forskellige signaler i min krop fik mig i slutningen af 80erne til at undersøge, om jeg var havnet på den forkerte hylde. Og en dag vågnede jeg nærmest op og besluttede mig for at tage en ny uddannelse og skifte branche. Jeg har arbejdet som behandler og foredragsholder i 10 år nu og som selvstændig siden 1998.

4. Hvad kan du tilbyde?

Tilliden er vigtig at få etableret og at få skabt en varm, personlig, rolig og omsorgsfuld atmosfære, så det bliver en helt igennem rar oplevelse for klienten. Jeg bygger mine arbejdsmetoder på mange års erfaringer, vedvarende kurser og efteruddannelser. Jeg sørger altid for at kende den nyeste videnskab om, f.eks. hvordan kroppen, hjernen og hjertet påvirkes under stress. Jeg sætter professionalisme højt uden at give køb på den personlige behandling

5. Hvad er stress i dine øjne?

En tilstand hvor der ikke længere er fysiologisk balance mellem kroppen og hjernen. Den enkelte mærker symptomerne i kroppen, mentalt og adfærdsmæssigt f.eks. ved hyppig hovedpine, forhøjet blodtryk, kvalme, mave-/tarmproblemer, hyppige infektioner, uforklarlig træthed, søvnløshed, irritabilitet, uoverkommelighed, koncentrationsbesvær, nedsat humor og manglende glæde ved at tage del i livet og hverdagen i familien og på arbejdspladsen.

Stress kan føre til sygdom og udbrændthed. Stress skal tages alvorligt, og det er vigtigt, at den enkelte lytter til de alarmsignaler, der kommer fra kroppen og handler på dem. De forsvinder ikke, ved at vi gør os blinde og døve over for dem! Stress er også – på et andet plan – en mulighed for at lave justeringer i livet og dermed øge livskvaliteten. Hvis symptomerne (og dermed det enkelte menneske selv) tages seriøst. En harmonisering af forbindelsen mellem kroppen og hjernen gør mennesket i stand til at føle velvære på ny – måske endda tydeligere end før.

6. Kender du selv til at have stress?

Ja. I nogle perioder i mit liv har jeg oplevet, at min krop og mentale tilstand er påvirket af min ’travlhed’. Så får jeg de symptomer, som jeg nu kender som frakørslen til ’stressmotorvejen’. Det har lært mig meget at mærke i min egen krop, hvad det er, der sker dér. Jeg har lært en masse om vigtigheden af selv at kunne træde på den fysiologiske bremse, bruge vejrtrækning, meditation og andre teknikker.

7. Hvorfor synes du, at man skal behandles for stress?

Jeg synes, det er vigtigt, at mennesker føler sig frie til at leve det liv, de gerne vil. Er kroppen og psyken ude af balance, er der for mange begrænsninger. Disse vil efterhånden blive selvfølgelige, hvis vi accepterer dem og ’lærer at leve med dem’. Det er ikke rimeligt! Mange mennesker gør ikke brug af alle de ressourcer og det potentiale, de har. Jeg tror på, at vi selv kan gøre MEGET for at skabe en følelse af rummelighed, overskud og glæde ved at være der, hvor vi er. Dermed kommer styrken og kreativiteten til at blomstre. Og vi undgår de sygdomme og ulykkelige relationer, der ofte følger i kølvandet af stress. Hvis den enkelte tager ansvar for at komme ud af den onde stress-cirkel, er det ofte også til inspiration for andre. Det ser jeg bl.a. i virksomheder, hvor stressvejledning er en mulighed for alle, og hvor det bliver legalt at være med til at ændre, måske bryde det kollektivt accepterede og støt stigende stressniveau.

8. Kan du fortælle os en succes oplevelse du har haft i den tid du har været behandler?

Sikke et spørgsmål. Der er mange oplevelser at tage af. Jeg vil give et par eksempler fra en evaluering, jeg netop har deltaget i efter et længere forløb i en større dansk virksomhed. Som udgangspunkt har jeg holdt et seminar for medarbejderne og efterfølgende har de enkelte fået tilbud om en eller flere samtaler med mig – i arbejdstiden og i et dertil indrettet lokale på arbejdspladsen. 

En mandlig ansat siger: ”Gruppemødet, hvor Konni introducerede os til stress¬håndtering, var meget inspirerende og bekræftede for mit vedkommende, at det var noget jeg havde brug for. På listen over stresssymptomer kunne jeg desværre nikke genkendende til ca. halvdelen af dem! Jeg besluttede derfor at tage imod tilbuddet om en personlig konsultation. Resultatet var, at Konni gav mig nogle værktøjer til at takle de problemer, der var årsagen til min stress.

Jeg har dog efter den første konsultation været ude for en ubehagelig konfrontation med en af mine kollegaer, hvor jeg rent mentalt tabte pusten og gejsten for arbejdet. I den efterfølgende konsultation med Konni snakkede vi om, hvordan jeg mentalt kan forberede mig og håndtere sådanne situationer. Det har klart givet mig min positive holdning tilbage.” 

Og en kvinde fortæller: ”Foredraget om stress-håndtering var en gevaldig øjen-åbner for mig. Mekanismerne omkring det at ha’ det godt i sin hverdag og den egentlige helbredstilstand som følge heraf var noget jeg måske godt vidste, men ikke havde tænkt specielt konstruktivt over. Det er meget værdifuld viden for mig. Den efterfølgende samtale med Konni var ligeså betydningsfuld. Jeg er kommet i besiddelse af mere indsigt og har fået nogle metoder og værktøjer at komme videre med.” 

På min hjemmeside finder I flere udtalelser under de forskellige emner jeg beskæftiger mig med.

9. Hvad kan du lide at lave i din fritid?

Mad holder jeg meget af at lave. Jeg elsker stilhed, og jeg elsker lange, gode samtaler. Holder selv af at skrive og læser mange forskellige ord. Musik er en stor del af mit liv. Jeg bruger det ofte bevidst til at underbygge den aktivitet, jeg er i gang med. Jeg kan lide at bruge kroppen på forskellige måder, og jeg elsker at se på himlen og lyset. Og så er jeg helt vild med kurbad!

10. Hvilke oplevelser får man, når man besøger dig til en behandling?

Se, det er svært at svare entydigt på. Det er helt forskelligt. Mennesker er forskellige, har et forskelligt udgangspunkt og en forskellig henvendelsesgrund. Jeg har i mine 10 år som behandler og kursusleder kun mødt ganske få, der ikke var helt parate til en behandling. Jeg glæder mig over at kunne sige, at en behandling hos mig nok altid vil føles meget personlig og givende på flere planer. Jeg arbejder aldrig ud fra en bestemt skabelon, jeg begrænses ikke af bestemte forventninger til klienten, jeg er åben og har mange ressourcer at trække på. Mine klienter får hvad de har brug for.