Psykiske kendetegn på stress

– Føler utålmodighed

– Føler der konstant er mangel på tid

– Svært ved at vente blot få minutter, fordi tankerne kredser om de ting, der kunne være nået imens

– Har svært ved at lytte til andre

– Taler hurtigt

– Bliver lettere irriteret

– Laver fejl, der normalt ikke ville forekomme

– Glemsomhed

– Har mindre energi end normalt eller føler sig decideret udmattet

– Mangler lyst og finder ikke den samme fornøjelse ved tingene som tidligere

– Oplever ofte at bliver misforstået

– eller slet ikke forstået

– Er meget nærtagende

– Er meget anspændt

– Er mistænksom

– Er i mindre eller højere grad deprimeret

– Mangler humor

– Er angst

– Er rastløs

– Føler en indre uro

– Har svært ved at falde i søvn, og vågner flere gange om natten

– Tankerne kredser om problemer i stedet for om løsninger

– Vedkommende er nødt til at yde en ekstra indsats, for at løse opgaver, der tidligere var rutinearbejde og blev løst uden problemer