Årsager til stress

Der findes ikke nogen definition på hvilken type mennesker, der bliver stressede. Alle kan få stress. Kortvarig stress, som er den positive stress, er helt normalt og det kan kroppen klare, men bliver vi udsat for den negative stress, som forekommer over et længere og ikke afgrænset tidsrum, så bliver vi syge.

Der findes et hav af forskellige årsager til, hvad vi bliver stressede af og meget af det hænger sammen med vores arbejde. Men det skyldes også i høj grad at vi forsøger at få arbejdslivet og familielivet til at hænge sammen og vi prøver på at klare det hele så perfekt som muligt.

I dag forventes det, at vi klarer det godt på jobbet, vores hjem skal være helt rent og se ud som var det taget ud af et boligmagasin, børnene skal være dygtige i skolen, vi skal se godt ud hele tiden og samtidigt skal vi være overskudsmennesker, der har tid til at køre vores børn rundt til fritidsaktiviteter, stå for arrangementer, bage boller, tage os af resten af familien osv.

Det stigende pres på os kan være en årsag alene, men der er dog en del andre generelle årsager, der ses igen og igen i forhold til stress i almindelighed og arbejdsrelateret stress.

I forhold til arbejdsrelateret stress kan årsagen blandt andet være når:

– Man har for meget arbejde at lave uden for en bestemt og afgrænset periode

– Man har skiftende arbejdstider

– Man har for lidt eller ingen indflydelse på egne arbejdsopgaver og planlægning

– Man ikke rigtigt er klar over hvad der præcis forventes af en

– Man ikke har ressourcer til at løse de opgaver man bliver stillet

– Man arbejder i et dårligt arbejdsmiljø psykisk

– Man bliver flyttet rundt uden selv at ønske det

– Man i forbindelse med udførelsen af et stykke arbejde ikke ved hvad der forventes af en

– Man arbejder hvor der er støj, dårlig indretning og indeklima

– Man arbejder under pres i længere perioder

– Man ikke har en ordentlig ansættelseskontrakt og derfor ikke ved hvor man står

– Man arbejder sammen med mennesker som er uforudsigelige og let bliver hidsige eller urimelige

– Man arbejder alene

– Man har dårlige løn og pensionsforhold

– Man bliver mobbet eller chikaneret af kolleger eller ledelse

– Der er risiko for pludselig vold (som der kan være ved fx tog konduktører, P-vagter, politi o.l.)

– Man ikke har mulighed for at videreudvikle sig selv og sine kompetencer vha. videre uddannelse eller oplæring

Noget af det, der kan give os stress, der ikke er arbejdsrelateret er:

– Hvis man føler at man ikke kan leve op til forventninger fra venner, familie og omgangskredsen

– Hvis man er udsat for trusler eller vold

– Man lever i uvished i længere tid

– Hvis man har problemer med at få økonomien til at hænge sammen

– Hvis man i for høj grad påtager sig andres problemer

– Hvis man er dårlig til at sige fra overfor ting der kræver alt for meget af en psykisk eller tidsmæssigt

– Hvis man har mange problemer i parforholdet

– Hvis man altid styrter rundt for at opfylde andres behov før man tænker på sig selv

– Hvis man ikke føler man har tilstrækkelig indflydelse over egen hverdag

– Hvis man er dårlig til at skubbe de negative tanker væk og derved bliver hængende i en negativ tankegang