Crossroads Wellness Center (CWCTT)/Leif Hansen

1. Kan du fortælle os kort om dig selv?

Jeg husker, da jeg var tretten år gammel, ønskede jeg (for en tid i hvertfald) at beskæftige mig med noget, der hjalp mennesker, som havde problemer. Dengang drømte jeg om at blive fysioterapeut. Men som det ofte sker, havde livet andre planer med mig. Så da jeg var i begyndelsen af 40’erne, og efter 25 år i erhvervslivet i Danmark og udlandet, besluttede jeg endelig at skifte livsbane, og vende tilbage til det, der havde været min teenagedrøm: at hjælpe andre mennesker til et bedre liv. Det blev så ikke fysioterapi, men istedet forskellige alternative former for kropsterapi.

2. Hvilken uddannelse/erfaring har du og hvilke behandlingsformer tilbyder du?

Min uddannelsesvej startede med personlig udvikling, hvor jeg over et par år afsluttede min uddannelse som NLP Træner under Richard Bandler i London.
Jeg savnede dog en fysisk indfaldvinkel, og under en 4-mdrs. rygsækstur i Thailand endte jeg i Bangkok, hvor jeg besluttede at søge ind på skolen for Traditionel Thailandsk Medicin (i det buddhistiske tempel Wat Po) for at gennemgå deres kursus i Traditionel Thailandsk Massage. De afslog først min ansøgning, fordi de ikke mente, jeg kunne gennemføre træningen – jeg havde nemlig brækket kravebenet nogle uger tidligere, da jeg skred ud på en motorcykel. Jeg gik dog tilbage dagen efter og overtalte dem til at lade mig prøve … dog på den betingelse, at jeg accepterede, at der var en realistisk sandsynlighed for, at jeg ikke kunne gennemføre testen, og derfor ikke ville blive certificeret. Jeg bed smerten i mig, gennemførte træningen, aflagde prøven på ca. to timer …. og fik mit certifikat.

Da jeg kom hjem, syntes jeg dog, at to timer på et gulv på knæene var lidt lang tid, så jeg begyndte at overveje andre former for kropsterapi. Med Thai Massage i rygsækken var Kinesiologi derfor et helt naturligt valg, hvorfor jeg valgte at gennemgå træningen i Touch For Health i København. Touch For Health er et dejligt redskab til at skabe ba-lance i stressede kroppe og sind, og jeg er glad for, at jeg valgte den terapiform.

Kort efter stødte jeg på Emotional Freedom Technique, som er direkte baseret på ki-nesiologiske principper og metoder, der først blev viderudviklet af en amerikansk psyko-log ved navn Callahan, og derefter forenklet af en af hans elever Gary Craig. Callahan’s metode kaldes idag for TFT (Tankefeltsterapi), og benyttes hovedsageligt af psykotera-peuter, alternative behandler og coaches. Gary Craigs metode kaldes for EFT og bruges stort set af de samme slags mennesker. Forskellen er dog, at EFT nemt kan læres af al-mindelige mennesker, som derved kan hjælpe sig selv og sine nærmeste. Og det er mit mål, nemlig at levere personlig træning og vejledning i brugen af EFT, så mennesker kan tage kontrol over deres eget mentale og emotionelle liv.

Senere stødte jeg så på en australsk terapiform, som lige var kommet til Danmark et par år tidligere, om som går under forskellige navne som Bowtech, Bowen Teknikken, Bowen Terapi osv. Bowtech er en form for kropsterapi, der vil tiltale mange menne-sker fra ældre og hele vejen ned til spædbørn. Nøgleordet er afslapning, og teknikken er utrolig blid ved klienten. De sidste to år har jeg haft fornøjelsen af at være formand for den danske forening af Bowtech behandlere.

3. Hvor længe har du været behandler og hvorfor har du valgt denne branche?

Jeg startede min NLP-uddannelse i 1999, som idag er fundament for dialogen med klienter omkring mentale og følelsesmæssige
aspekter. Samme år etablerede jeg min virksomhed under navnet Orkanens Øje. Senere ændrede jeg navnet til Crossroads Wellness Center. Crossroads symboliserer de tidspunkter i livet, hvor vi er nødt til at vælge, hvilken vej vi ønsker at gå. Crossroads symboliserer også mødepunktet mellem klientens behov og min virksomhed som behandler. Og det symboliserer sør’me også krydspunktet mellem NLP’s mentale indfaldsvinkler og kropsterapiernes fysiske indfalds-vinkler. Wellness er lige ud ad landevejen – det drejer sig om velvære. Jeg har beskæf-tiget mig med NLP siden 1999, Thai Massage siden 2001, Touch For Health og Emo-tional Freedom Technique siden 2002 og til sidst Bowtech siden 2004.
Og som jeg nævnte tidligere, så er alle disse aktiviteter en tilbagevenden til et gammelt ønske om at bidrage til andres liv på en konstruktiv måde.

4. Hvad kan du tilbyde?

Jeg har lige startet klinikvirksomhed i Valby lige på grænsen til Frederiksberg. Tidligere arbejdede jeg i hjemmeklinik og som mobil behandler. Jeg undersøgte forskellige muligheder, og
valgte denne, fordi jeg syntes, det var et lille hyggeligt sted. Og så virkede det ikke for “alternativt”. Jeg er hos en frisør, der har en vision om at skabe et lille, venligt, hyggeligt skønheds- og sundhedshus. Du kan pleje dit ydre hos frisøren eller kosmetologen, du kan pleje din krop hos mig selv eller massøren, som jeg deler klinik med, og sidst men ikke mindst kan du pleje dit sind i samtale og træning. Det er et hyggeligt sted med et personligt ‘touch’.

5. Hvad er stress i dine øjne?

Stress er mange ting, og ikke det samme for alle mennesker. Hvad der stimulerer nogle mennesker til at levere eksellente præstationer, dræner andre totalt for energi, og efter-lader dem tømte og brugte.
Stress opstår i mine øjne – generelt formuleret – som resultat af et skævt forhold mellem et menneskes adgang til personlige ressourcer og de ressourcer, som dagligdagen kræ-ver af personen for at løse de opgaver, der skal løses, hvadenten det er arbejde, familie-liv eller fritidsliv – for det meste en kombination af dem alle.
Stress eksisterer ikke uafhængigt af vores ambitioner. Jo mere vi vil have, jo mere må vi yde, og jo mere må vi betale. Stress eksisterer på samme måde heller ikke uafhængigt af vores holdninger, overbevisninger og idéer. Den livsstil vi vælger, vil konfrontere os med krav, der vil være lette eller vanskelige at opfylde, afhængig af vores personlige ressourcer. Og holdninger, overbevisninger og værdier er afgjort personlige ressourcer. De fleste mennesker har en let og direkte adgang til øjeblikkelig stressforløsning, men benytter den ikke. Hvorfor? Fordi de skal opgive ting, som de har besluttet sig for er for vigtige til at sige nej til. Selvom jagten på de ting i sidste instans kan forkorte deres liv eller i det mindste begrænse livskvaliteten. Det er ofte først, når folk knækker psykisk, at sandheden i dette går op for dem.

6. Kender du selv til at have stress?

Absolut. Jeg har altid været en arbejdshest, og er det stadig. Og jeg har haft som andre haft min del af situationer, der har påvirket mig følesesmæssigt. Arbejdsmæssige
for-ventninger og skuffelser, illussioner om ægteskaber og smertefulde skilsmisser, forfejlede parforhold, strandede venskaber, forkerte valg og beslutninger, konflikter osv. Idag glæder jeg mig dog over, at jeg har redskaber lige ved hænderne – mine egne hænder – som kan afstresse mig når som helst jeg behøver det. Og det er det ønske, jeg har for andre – at de kan have det samme. Hvad enten det er mine hænder eller deres egne. Hvor hænderne hører til er ikke vigtigt. Bare de kan det, der er brug for.

7. Hvorfor synes du, at man skal behandles for stress?

Stress er en overbelastning af vores psykiske og fysiske ressourcer. Fra vores dagligdag kender vi problemet med overbelastning fra mange områder. Alle former for overbelastning betyder, at et eller andet bryder sammen. Før eller senere. Og ofte før vi regnede med det, og altid på det mest ubelejlige tidspunkt. Ingen af os ved på forhånd, hvordan naturen har udstyret os. Er vi robuste? Er vi skrøbelige? Hvem ved? Hvis vi vil leve et liv i balance, må vi øve os i opmærksomhed. Hvad tænker og føler jeg? Hvad sker der i min krop? Hvis vi ignorer kroppens og sindets signaler om overbelastning, øger vi risikoen for at sætte vore sundhed over styr. Og sundhed er selve fundamentet for et optimalt liv. Hvis kroppen går under, går sindet under. Og meget ofte også omvendt. Måske er dette spørgsmål ikke det rigtige. Måske skulle vi spørge: “Hvorfor skulle jeg ikke leve et stresset liv?” Jeg tror ikke, at jeg behøver at svare på det spørgsmål. Alle kender svaret … inderst inde.

8. Kan du fortælle os en succes oplevelse du har haft i den tid du har været behandler?

Jeg har haft flere, der både forundrer mig og varmer mit hjerte. En af dem, der står mest tydeligt, var en klient, der havde fået oplyst, at vores etablerede sundhedssystem ikke kunne gøre mere for ham. Han havde haft en arbejdsulykke, der havde medført nerveskader, smerter, følelsesløshed, motoriske begræsninger, sovebesvær osv. Han tog regelmæssigt stærke smertestillende midler og indslumringspiller. Efter tre måneder med 3-4 behandlinger om måneden var pillerne lagt på hylden, søvnen var genvundet, livs-energien og handlekraften var kommet tilbage, og selv familien lagde mærke til forandringer i personlighed. Klienten havde stadig følelsesløshed og motoriske begrænsninger, men var uendeligt glad for de forandringer, der var sket, og som vores sundhedssystem havde opgivet at bibringe ham. Efter 7-

8 måneder stoppede klienten behandlingerne, og jeg ved ikke, hvordan det går idag.

9. Hvad kan du lide at lave i din fritid?

Jeg er altså en hest – en arbejdshest og en læsehest. Jeg elsker at læse. Det er for det meste fagligt betonet, og jeg er blevet mere bevidst om et stigende behov for at læse for den rene fornøjelses skyld. Det arbejder jeg så på. Derudover elsker jeg naturen, dyrker lidt fysisk træning, og så elsker jeg gode film. En film er en historie. For længe siden fortalte vi dem ved lejrbålene. I dag går vi i biografen. Men det er stadig historier. Og jeg elsker en god historie.

10. Hvilke oplevelser får man, når man besøger dig til en behandling?

Klienters oplevelser er altid varierende, og skifter med problem og behov. Og efter be-handlingstype. Men ingen går derfra uden en følelse af at være lyttet til og respekteret, og vi når som regel altid at grine lidt sammen over et eller andet. For vi har brug for at grine lidt. Specielt når vi kommer til en behandling, fordi livet ikke længere er noget at grine ad. Specielt dér har vi brug for at grine.