Din Coach, v/Susanne Dethlefsen

1. Kan du fortælle os kort om dig selv?

Jeg har mange års erhvervserfaring med kommunikation som medarbejder, leder og som selvstændig, og har de sidste par år arbejdet med stress og business coaching. Erfaringer fra min konsultation viser, at når vi tager udgangspunkt i, at den menneskelige natur er god, og at ethvert menneske har de ressourcer, der skal til for at opnå de resultater, man ønsker, kan man ved hjælp af forskellige kommunikationsværktøjer strukturere sine tanker og handlinger i positiv retning og opleve glæde ved livet og samværet med andre samt eliminere negativ stress.

2. Hvilken uddannelse/erfaring har du og hvilke behandlingsformer tilbyder du?

Jeg er uddannet NLP master coach og deltager løbende i konferencer og seminarer om stress i ind- og udland. Jeg har flere års erfaring med individuelle klienter og underviser endvidere i stress management på workshops. Har også erfaring inden for gruppe coaching i virksomheder. Er medlem af International Coach Federation og er i færd med at blive akkrediteret.

3. Hvor længe har du været behandler og hvorfor har du valgt denne branche?

Der er ingen grund til hverken at leve med stress eller at dø af det. Jeg har selv været nede med stress 2 gange og kender derfor både symptomerne og følelserne. Jeg brænder for at hjælpe mennesker af med stress, da jeg har erfaret, at min behandling giver hurtige, gode og varige resultater.

4. Hvad kan du tilbyde?

Jeg tilbyder professionel coaching i smukke omgivelser med beroligende udsigt direkte til søen. Et stress coaching forløb vil som hovedregel starte ud med en afdækning den nuværende tilstand og adfærd og definition af klientens værdier på de vigtigste områder af livet. Herefter sættes et positivt formuleret mål, og det klarlægges hvilke egne ressourcer, det kræver, for at nå målet. Klienten får undervejs i forløbet værktøjer, støtte og struktur til at opnå målet under hensyntagen til klientens livsværdier. Sideløbende med den mentale proces hjælpes klienten til at få genoprettet den kemiske balance i kroppen, således at klienten bliver i stand til at slappe af og også komme i fysisk god form.

5. Hvad er stress i dine øjne?

Stress er når vi føler, at vi ikke kan finde ressourcer nok til at opfylde alle de krav, vi selv eller omgivelserne stiller til os.

6. Hvorfor synes du, at man skal behandles for stress?

Det er vigtigt at begynde en behandling så hurtigt som muligt, når man har fået konstateret stress. Længerevarende stress kan føre til meget alvorlige sygdomme.

7. Kan du fortælle os en succes oplevelse du har haft i den tid du har været behandler?

Et succesfyldt coaching forløb behøver ikke tage lang tid, og så er det en behagelig proces, der giver mærkbar effekt allerede efter den første session. Processerne skaber forandring og virker på mange – måske alle områder af livet. Det at lære at håndtere stress har vist sig også at have en positiv indvirkning på selvforståelse, kontakt med andre, evnen til at præstere og skabe en højere livskvalitet.